V množici mnenj se presliši glas posameznih modrih ljudi

Milana Jesiha poznamo kot pesnika, dramatika in prevajalca, ki se je v slovenski kulturni pokrajini trdno usidral že v burnih časih pesniške avantgarde, s katero je tudi sodeloval - ne nazadnje je skoval ime neoavantgardne gledališke skupine Pupilija Ferkeverk. Če sta bili ironična in satirična jezikovna igra podstat njegovih zgodnjih pesniških zbirk, s(m)o se Slovenci v devetdesetih množično našli v njegovi nostalgiji in refleksiji ob motivih iz narave v zbirkah Soneti in Soneti drugi.  Z dosledno upesnjenim jambskim metrom in štirivrstičnimi kiticami nadaljuje tradicijo pesniškega izročila, ki ga oplemeniti z modernim občutenjem sveta.

 

Več kot enkrat ste že izjavili, da svojega pesniškega dela ne mistificirate, da se imate za obrtnika. "Delam verze, tako kot dela na primer čevljar obutev," ste rekli. Pa ni taka drža vendarle vsaj malo v službi imidža? Verjetno ne mislite, da bi se pesniškega poklica lahko priučil vsak?

No, tudi čevljarji so lahko boljši in slabši. Čevljar je bil včasih tudi oblikovalec obutve in verjetno obstaja dar za dobrega čevljarja ... Nikoli ne bomo vedeli, od kod prihaja navdih. Poezija je tako neskončno raznolika. Včasih je še kakšen reklamni slogan spisan tako poetično, da si misliš: "Oh, saj ta je pa naš!“Alojz Ihan ima v eni od zgodnjih zbirk pesem, v kateri pravi, da se „balerine pogovarjajo o tem, kako visoko katera dvigne nogo“ - torej o obrti, tehničnih zmožnostih. O tem, kaj tiči zadaj ali, če hočete, znotraj, in je samo bistvo pesništva, je nemogoče govoriti. Če ne bi bilo nemogoče, poezija najbrž ne bi bila potrebna, in če ne bi bila potrebna, je ne bi bilo. Lahko seveda razpredam o radosti, ki mi vre izpod temena, ko priteče prava beseda sama od sebe in je tudi zame čisto presenečenje. "Moj Bog, to prihaja od zgoraj!" je menda rekel Händel. Sam mislim, da prihaja od zadaj. Ko človek to počne veliko let, se nekaj v njem nauči izklicevati nenavadne besede. In pesem je navsezadnje samo niz besed. In vendar veliko več.

 

Več na povezavi: http://www.rtvslo.si/moja-generacija/milan-jesih-v-mnozici-mnenj-se-preslisi-glas-posameznih-modrih-ljudi/373089