Jezik je edino orodje za negovanje človekove zavesti.

Pred kratkim je bila premierno uprizorjena drama ABC oder Krieg(nastala je v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj, Muzeuma Ljubljana, Cankarjevega doma Ljubljana ter Opere & Theatra Madlenianum Zemun), ki jo je njen avtor Ivo Svetina, vsestranski umetnik in novi predsednik Društva slovenskih pisateljev, podnaslovil Una quasi fantasia. V njej se je dotaknil problematike črkarske pravde, tako pomembne za formiranje slovenskega knjižnega jezika, se sprehodil mimo drugih zgodovinsko pomembnih dejstev in v svojem priljubljenem slogu zaplul tudi proti imaginaciji.

 

Pred dvema mesecema ste nastopili novo vlogo, postali ste predsednik Društva slovenskih pisateljev. Med vašimi prizadevanji je, denimo, tudi pobuda, da ministrica za kulturo v parlamentu sproži razpravo o Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Eden od temeljnih problemov slovenske knjige, avtorjev, založb pa je tudi davek na knjigo ...

Svetina: Ministrici za kulturo Bizjak Mlakar smo že izročili nekatere naše pobude, zahteve, med njimi je tudi vprašanje davka na knjigo: tu vidimo več možnosti. Ena od njih je ničelna stopnja davka na knjigo, kar je morda teže uresničljivo. Zagotovo pa je realna možnost, da se vsaj knjigam, ki dobijo finančno podporo (subvencijo) Javne agencije za knjigo, oprosti davek. Trenutno stanje je takšno, da država pobere z davkom na knjigo trikrat več, kot potem (iz proračuna) nameni sredstev za subvencioniranje knjig! Predvsem pa je treba zaustaviti padanje števila subvencioniranih naslovov in dvigniti avtorski honorar za avtorsko polo, ki je zdaj 365 evrov bruto, kar je sramotno! Treba je namreč vedeti, da je normalna pisateljska »produkcija« ena avtorska pola na mesec!!! To pa pomeni, da je treba na novo ovrednotiti »ceno« pisateljskega dela in s tem temu poklicu vrniti tudi dostojanstvo

 

Več na povezavi: http://www.bukla.si/?action=clanki&limit=12&article_id=2678