Inšpekcijski nadzor

razprave, sodna praksa in komentar zakona

Brez naslovnice
Izposodi si

Opis

Skupina, sestavljena iz različnih strokovnjakov, od priznanih profesorjev do sodnikov in uradnikov, pripravlja pomembno strokovno delo, v katerem bodo ob poglobljenem komentarju Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) vključeni tudi teoretični in praktični vidiki posameznih inšpekcij. Delo prinaša sistemsko analizo, teoretične razprave, bogato analizo judikature ter analitično opredeljene prednosti in slabosti sedanje in bodoče pravne ureditve inšpekcij. Tako avtorji v knjigi določbe ZIN motrijo in razlagajo skupaj z različnimi sistemskimi predpisi, kot so ZUP, ZUS-1, ZP-1, ZDU-1, ZJU in drugi predpisi, prav tako pa tudi ob posameznih predpisih, ki urejajo nadzor. V praksi je knjiga namenjena: – udeležencem inšpekcijskih postopkov, kot so inšpektorji v državnih inšpektoratih in drugih organih, občinski inšpektorji in različni nadzorniki (na primer v regulatornih agencijah), ter sodnikom, ki presojajo zakonitost inšpekcijskih ukrepov, – strankam v inšpekcijskem nadzoru (zavezancem oziroma storilcem): avtorji v delu pojasnjujejo namen in povezanost zakonskih določb ter hkrati poglobljeno razlagajo posamezne določbe ZIN, pri tem pa pozornost namenjajo tudi odločbam sodišč. Napovedana knjiga zapolnjuje veliko praznino v slovenski znanstveni in strokovni literaturi in pomeni delo z dodano vrednostjo, pomembno za najrazličnejše uporabnike.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena