Ste jo videli že, srno?

naravoslovje za 7. razred osnovne šole

Izposodi si

Opis

Naslov učbenika za naravoslovje v 7. razredu Ste jo videli že, srno? je iz pesmi Mateja Bora in vzbuja radovednost. In naravoslovci so zelo radovedni. Opazujejo pojave, stvari in organizme okoli sebe in se nenehno sprašujejo o njih. Avtorji učbenika želijo zvedavost in vedoželjnost prebuditi pri vseh učencih, zato so poleg vsebin, ki uresničujejo osnovne cilje iz učnega načrta, vključili tudi različne rubrike za širjenje znanja:

– V rubriki Stri oreh so poskusi, ki jih lahko učenci sami izvedejo doma ali z učiteljevo pomočjo pri pouku.

– V rubriki Seme besede je razložen jezikovni izvor nekaterih strokovnih izrazov.

– Rubrika Kaleče znanje je namenjena razlagi zahtevnejših tem iz učnega načrta ter predstavitvi zanimivosti iz neživega in živega sveta.

– Učbenik bogatijo kratki uvodni odlomki iz literature, ki so izhodišče za bolj sproščeno učenje oziroma dojemanje naravoslovnih pojavov in procesov ter ponujajo možnosti za medpredmetne povezave, zahtevane v učnem načrtu.

– Ob koncu vsakega poglavja so vprašanja za ponavljanje in utrjevanje ter povzetek vsebin.

Učbenik je razdeljen v štiri sklope: Jesen, Zima, Pomlad, Poletje. V sklopu Jesen se učenci seznanijo z naravnimi ekosistemi in osnovnimi značilnostmi valovanj, v sklopuZima s snovmi, in sicer kako in v kakšne namene jih človek uporablja, ter z zgradbo in delovanjem živali. V sklopu Pomlad izvedo, kako živali sprejemajo informacije iz okolja, in spoznavajo njihovo razmnoževanje ter razvrščanje v sistem, v sklopu Poletjespoznajo vpliv človeka na okolje in umetne ekosisteme. Besedilo je prepleteno s shematskimi prikazi in grafikoni ter nazornim slikovnim gradivom – ilustracijami in fotografijami.Učbenik zagotavlja možnost usvojitve vseh učnih ciljev in doseganja standardov znanja po veljavnem učnem načrtu. Zasnovan je tako, da skladno s smernicami poučevanja naravoslovja posamezne teme biologije, kemije in fizike obravnava prepleteno in skladno z letnimi časi, kar lahko učence še bolj spodbudi k opazovanju narave in preprostim eksperimentom.

Modrijan

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena