Oblike duha

zakladnica pesniških oblik

Izposodi si

Opis

Prva izdaja pesmarice, Oblike sveta, je vsebovala sedemdeset pesniških oblik (med katerimi jih je bilo sedemnajst prvič uporabljenih v slovenščini), druga izdaja, Oblike srca, je obsegala že sto štirideset oblik (od tega štirideset takih, ki so prvič zaživele v slovenščini),pričujoča tretja izdaja, Oblike duha, pa – skupaj z vsemi obravnavanimi zvrstmi, podzvrstmi in pesniškimi postopki – pokriva dvestodvajset oblik (med njimi šestdeset v slovenščini prvič upesnjenih form in šestnajst oblik, ki jih je avtor sam izumil).

Knjiga Oblike duha je namenjena širokemu krogu bralk in bralcev, od ljubiteljev poezije do pedagogov na različnih stopnjahizobraževanja, od srednješolske mladine do študentov ustreznih študijskih smeri, od začetnic in začetnikov na poti pesniškega ustvarjanjado tistih literarnih strokovnjakov, ki ob široki vednosti še zmeraj premorejo tudi kanček radovednosti.

 

Recenzije

Mnogotero izrekanje duha

S pesmaricama Oblike sveta (1991) ter Oblike srca (1997) je pesniški mojster, prevajalec in literarni zgodovinar Boris A. Novak k nam prvi prinesel priročnik pesniških oblik, ki je bil v svoji zasnovi urejen tudi kot pesniška zbirka – prvi je vseboval sedemdeset, drugi pa sto štirideset...
več

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena