Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

z novelo ZFPPIPP-G

Brez naslovnice
  • Leto izdaje 2016
  • COBISS.SI-ID 287355648
  • Isbn 978-961-247-344-0
  • Jezik slovenski
  • Izdaja tiskana
  • Založba IUS SOFTWARE d.o.o. Ljubljana
  • Kategorije Pravo
  • Oznake Podjetja, Finančno poslovanje, Pravna ureditev, Slovenija, Zakoni, Podjetja, Insolventnost, Pravna ureditev, Slovenija, Zakoni, Podjetja, Prisilna poravnava, Pravna ureditev, Slovenija, Zakoni
  • Cena 118,00 €
Izposodi si

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena