Tolminska knjiga

Brez naslovnice
Izposodi si

Opis

Tolminska knjiga, podobno kot druge 'lokalne' knjige, prinaša besedila, katerih ustvarjalci iz te lokalitete izvirajo in jo opisujejo, v nekaterih primerih tudi soustvarjajo njeno literarno oz. kulturno identiteto, ali pa jo jemljejo kot motivno izhodišče za literarno ustvarjanje oz. se je znašla med njihovimi impresijami, občasnimi ustvarjalnimi obdobji, ki so jih preživeli tod. Prostorsko se bolj ali manj ujema z opredelitvijo Tolminskega pri zgodovinarju Simonu Rutarju. Zvrstno se ne omejuje strogo na leposlovna besedila, ampak vključuje tudi spominske, kvalitetne publicistične, zgodovinopisne in morda še katere elemente, objavljene v knjigah, v manjši meri tudi v časnikih in revijah, zlasti v 19. stoletju, ko je Tolminska prednjačila v čitalništvu in narodnobudniškem organiziranju. Očitno sled pustita prva svetovna vojna, tudi v besedilih tujih pisateljev, in italijanski fašizem; na Krajnskem se svoje Tolminske vseskozi spominja Ivan Pregelj. Prvo obdobje po 2. svetovni vojni je v senci izjemnega pisateljskega talenta Cirila Kosmača, pisateljsko zelo dejaven je Saša Vuga, motivno je izrazita pesnica Ljubka Šorli. V Kobaridu več let delujoči Pavle Zidar dodaja nekoliko skromnejši delež. Boris Jukić, Darko Komac in Ivan Volarič Feo modernizirajo prozo in poezijo, nekoliko pozneje nastopi pesnik Jožek Štucin. Zadnji val je izpostavil duhovite Tminske madrigaliste, katerih pesmi so udarne tudi v zapisu, Jana in Igorja Cvitkoviča (prvega s pesmimi, drugega kot mojstra kratke proze), pesnico Tinko Volarič in še enkaj imen. Srečko Kosovel, Vitomil Zupan, Pier Paolo Pasolini, Vladimir Kavčič in Carlo Emilio Gadda so Tolminsko vpletli kot motiv v svoje ustvarjanje. Med nastajanjem knjige bodo izbor obogatila še druga imena in tako, skupaj s spremno besedo,

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena