Bližnjica do nemškega besedišča

učbenik z vajami in rešitvami

 • Izvirni naslov Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz
 • Avtorji Šengelaja Rosvita (avtor)
 • Leto izdaje 2017
 • COBISS.SI-ID 288768512
 • Isbn 978-961-6746-98-4
 • Jezik slovenski
 • Izdaja tiskana
 • Založba JUTRO d.o.o.
 • Zbirka Zbirka Zrno znanja
 • Kategorije JezikoslovjeUčbeniki
 • Oznake Nemščina, Besedišče, Učbeniki
 • Cena 24,00 €
Izposodi si

Opis

Učbenik Bližnjica do nemškega besedišča razvija sposobnost »učiti se učiti« in navaja na vse­življenjsko učenje nemškega jezika. Delo temelji na izčrpni predstavitvi 40 tem iz vsakdanjega življenja, ki jih dopolnjuje 633 vaj. Izbor tem in vaj je plod avtoričinih dolgoletnih izkušenj pri posredovanju nemškega besedišča različnim ciljnim skupinam na različnih zahtevnostnih stopnjah. Pestrost nalog je namenjena utrjevanju besedišča. Prevladujejo naloge izbirnega, alternativnega tipa in naloge dopolnjevanja, povezovanja; nekaj je dialoških in strukturnih nalog ter nalog bralnega razumevanja. Učbenik je namenjen dijakom in študentom, ki usvajajo in utrjujejo besedišče, ter kandidatom, ki se pripravljajo na maturo ali na mednarodni izpit iz nemščine. Prav tako je dobrodošel pripomoček za učitelje nemščine na osnovnih, predvsem pa na srednjih šolah in jezikovnih tečajih – zlasti pri navajanju učencev, dijakov in tečajnikov na samostojno delo in pri usmerjanju njihove pozornosti v individualno učenje. Skratka: namenjen je vsakemu, ki že obvlada slovnične zakonitosti nemškega jezika, a ne more povedati tega, kar bi rad, ker mu dobesedno zmanjka besed, oz. vsakemu, ki želi iz kakršnega koli razloga osvežiti in poglobiti znanje nemškega besedišča. Razpon besedišča in vaj sega od A1 do C1, a težišče je na nivoju B1/B2 po skupnem evropskem jezikovnem okviru.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena