Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov

Izposodi si

Opis

Knjiga se loteva veljavne ureditve sistema plač v javnem sektorju in nekaterih drugih stroškov dela. Le-ti so predmet urejanja delovnih razmerij oziroma pravic zaposlenih v javnem sektorju. Knjiga je priročnik. Njen namen je predvsem prispevati k praktični in pravilni uporabi posameznih inštitutov, povezanih s stroški dela v javnem sektorju. Praksa namreč kaže, da kljub številnim pojasnilom pristojnih organov in nadzornih institucij proračunski uporabniki ob enakih pravnih podlagah za ves javni sektor posamezne inštitute različno uporabljajo in izvajajo.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena