Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

(neuradno prečiščeno besedilo)

Izposodi si

Opis

Pričujoči komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je prvi celovit in pregleden pripomoček, v katerem avtorice pojasnijo: osnovna določila zakona in njegove spremembe v do sedaj petih novelah zakona, namen določb pregledno po poglavjih ter členih, predvsem novosti na področju ponovne uporabe, ki veljajo za muzeje in knjižnice, izbrano prakso pritožbenega organa – Informacijskega pooblaščenca RS in izbrano sodno prakso od sprejetja zakona v letu 2003 pa do danes. Zavezanci za dostop do informacij javnega značaja bodo z uporabo komentarja lažje sprejeli odločitev o tem: kdaj gre za informacijo javnega značaja, kakšne so omejitve glede delnega dostopa, ali lahko zaračunajo stroške posredovanja oz. ponovne uporabe, kaj jih čaka v morebitnem pritožbenem ali sodnem postopku in podobno. Komentar vključuje tudi nekaj poudarkov o posebnostih postopka odločanja o dostopu do IJZ, še posebej na mestih, kjer postopkovna ureditev nekoliko odstopa od splošnega upravnega postopka. Komentar je dobrodošel pripomoček tako za stare zavezance in tudi vse nove (ki so pod prevladujočim vplivom države, občine ali drugih pravnih oseb javnega prava), ki bodo lahko ob vpogledu v prakso lažje predvideli, kako bi v zadevi odločila pritožbeni organ in sodišče, kot za prosilce in predvsem ponovne uporabnike informacij, saj bodo le ti v komentarju našli odgovore na mnoge odprte dileme ponovne uporabe.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena