Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju

njeno obličje in pomen

Brez naslovnice
Izposodi si

Opis

Župnijska cerkev v Kranju z vidika zgodovine stavbarstva predstavlja najpomembnejšo arhitekturno stvaritev srednjega veka na nekdanjem Kranjskem in drugo najpomembnejšo oziroma najvplivnejšo stavbo tega obdobja v Sloveniji. S tremi gradbenimi fazami razkriva razvoj in poreklo poznogotskih arhitekturnih oblik v Sloveniji. Obokanje ladje kot zadnje faze izgradnje cerkve po letu 1452, s katero se je predvsem v osrednji Sloveniji in na Goriškem sprožil pravi plaz novogradenj po vzoru dvoranskega koncepta kranjske cerkve ali njenega arhitekturnega izraza, je namreč delo mojstra, ki je izšel iz delavnice prvega mojstra kranjske ladje, se pravi iz širšega nasledstva ptujskogorske delavnice. Osebnost Mojstra kranjskega ladijskega oboka pa je bila v tretji četrtini 15. stoletja toliko izrazita, da je s svojim delovanjem ustvaril pravo arhitekturno šolo z enovitim formalnim izrazom, katerega glavne lastnosti so komplicirane obočne sheme, tektonska razmerja in bogat plastični okras obočnih členov (konzole, sklepniki), ki je bil merodajen tudi še v 16. stoletju, čeprav je razvoj arhitekture v večjih evropskih umetnostnih središčih z uveljavitvijo vegetabilnih oblik že v zadnji četrtini 15. stoletja ubral drugačno smer. Znanstvena monografija predstavlja zaokrožen oris zgodovine, pomena in obnov cerkve od začetkov do današnjih dni.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena