Čas za slovenščino 2

Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike

Izposodi si

Opis

Učbeniški komplet Čas za slovenščino 2 je namenjen mladostnikom od dvanajstega leta starosti, ki so v učenju slovenščine začetniki. Sestavljajo ga učbenik, delovni zvezek in zgoščenka. Vsebine v učbeniku in delovnem zvezku so zajete predvsem iz šolskega in družabnega življenja mladostnikov, predstavljena pa je tudi slovenska stvarnost. V petih obsežnih enotah, ki vsebujejo več podtem, se učeči se naučijo predstaviti sebe in svojo družino, svoje šolsko okolje, se sporazumeti v tipičnih šolskih situacijah, pripovedovati o tem, kako preživljajo vsakdan in svoj prosti čas ter o vsem tem preprosto povprašati druge oz. s pomočjo primerov in modelnih besedil o tem napisati kratke povedi in zelo preprosta besedila. Gradivo je namenjeno za delo v razredu, in sicer za 80 ur pouka s slovanskimi govorci in za okoli 180 ur z govorci zelo oddaljenih jezikov. Stopnja jezikovnega znanja, ki naj bi jo učenci dosegli po predelanem gradivu, je po Skupnem evropskem jezikovnem okviru primerljiva z ravnjo A1.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena