Nasilne meje

begunci in pravica do gibanja

Izposodi si

Opis

Globalni tokovi mednarodnih migracij postavljajo nove izzive, s katerimi se soočajo nacionalne države, njihove institucionalne politike, imaginarne in realne meje in ne nazadnje tudi percepcije identificiranja in razmejevanja med »nami« in »njimi«. Izhodiščna točka številnih analiz imigracijskih politik nacionalnih držav in nadnacionalnih povezav, kot je denimo Evropska unija, so po navadi ravno trendi in spremembe v mednarodnih migracijskih tokovih, ki zahtevajo nove ukrepe in prilagajanje posameznih imigracijskih politik. Temeljni (in tako rekoč edini ali vsaj prevladujoči) instrument imigracijskih politik 21. stoletja so postale mejne politike, katerih osrednja naloga je nadzor meja države-nacije in onemogočanje tako imenovanih nezakonitih migracij. Knjiga Nasilne meje: begunci in pravica do gibanja (Violent Borders: Refugees and the Right to Move, Verso, 2016) kritično obravnava meje in mejne režime, ki postajajo vse bolj restriktivni, selektivni in militarizirani. Avtor meje obravnava kot manifestacije strukturnega nasilja v družbi, usmerjenega proti najrevnejšim in najranljivejšim delom svetovnega prebivalstva – kot sredstvo za kriminalizacijo revnih in ohranjanje družbenih neenakosti v svetu. Knjiga je izjemno aktualna in je analitsko poglobljeno, mestoma izzivalno branje za vse, ki bi radi bolje razumeli vzroke sedanje migracijske krize in ki jih ne prepriča sklicevanje na teroristične grožnje, s katerim upravičujejo gradnjo novih zidov in žičnatih rezilnih ograj na mejah. Reece Jones je profesor na oddelku za geografijo na Univerzi v Havajih. Ukvarja se s politično geografijo, globalizacijo, mejami, nacionalizmom. Leta 2012 je izšla njegova knjiga Border Walls: Security and the War on Terror in the United States, India, and Israel.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena