Slišati sliko, videti zvok

zgodovina radijske igre v Sloveniji

 • Avtorji Jan Aleš (avtor)
 • Leto izdaje 2018
 • COBISS.SI-ID 295071488
 • Isbn 978-961-6860-22-2
 • Jezik slovenski
 • Izdaja tiskana
 • Založba SLOGI
 • Zbirka Dokumenti slovenskega gledališkega inštituta
 • Kategorije Gledališče
 • Oznake Križaj, Franci, 1936-2005, Radijske igre, Zgodovina, Slovenija
 • Cena 18,00 €
Izposodi si

Opis

≫Kdor sliši, vidi več!≪ Ta slogan Zahodnonemškega radia za propagiranje radijske igre ponazarja vlogo in možnosti radiofonskega izražanja. Vstopamo v svet, ki nevidno dela vidno, neslišno slišno, v svet, kjer se opisna sfera človekovega dojemanja spreminja v asociativno. Svet fikcije, domišljije, fantastike spreminja v svet neslutenih razsežnosti, ki ga zvok ponuja ustvarjalcu in poslušalcu. Zakulisje tega sveta, ki mu pravimo tudi radiofonska umetnost, ožje na dramskem področju pa radijska igra, odstira vsaj del bogastva, ki ga je radijska igra ponudila slovenskemu poslušalcu na svoji do sedaj 90-letni poti. To bogastvo je v zvočni obliki na nosilcih zvoka shranjeno v arhivih radijskih postaj in inštitutov, v pisni obliki pa je obdelano v programskih mapah, v publikacijah in kritiških ocenah, ki so sestavni del medijske zgodovine. Knjiga je razdeljena v sklope. Začetni del govori o mediju, njegovi vlogi in širini. Z različnih zornih kotov predstavi radijsko igro, njeno kulturno in nacionalno poslanstvo, njeno umeščenost na svetovni zemljevid umetnosti. Predstaviti želi radijsko igro samo, njene izrazne možnosti, različne pristope, zlasti pa vlogo zvoka kot najmočnejšega izraznega sredstva, enakopravnega vsem drugim umetniškim izraznim sredstvom. Sledita zapis o slovenski situaciji na področju radijske igre in popis del slovenskih avtorjev skozi vsa zgodovinska obdobja ustvarjanja vse do festivalov, natečajev in kronološkega pregleda nagrajenih del slovenske radijskoigrske produkcije. Naslednji del zajema posamezne zvrsti, prenose med mediji, zlasti med gledališčem in zvokovnim medijem, ter orisni pregled radijskih produkcij zunaj Radia Slovenija. Knjiga se zaključi s teoretskimi razmisleki o radijski umetnosti. ...

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena