Javni sektor

nosilec napredka?

Izposodi si

Opis

Organizacije javnega sektorja se dnevno srečujejo s številnimi družbenimi, okoljskimi in ekonomskimi izzivi. Zato je na področju inovativnega razvoja mogoče najti mnoge pobude in dobre prakse, izhajajoče prav iz delovanja javnega sektorja. Odlična primera sta danska medresorska državna agencija MindLab in britanska vladna služba Policy Lab. Obe svoje delovanje gradita na povezovanju javnih institucij, državljanov in podjetij. Simpozij Javni sektor v smeri napredka je osvetlil učinke takšnega sodelovanja ter izpostavil dobre rezultate v obliki razvoja učinkovitih in dostopnih storitev ter načrtovanja novih politik. Publikacija je simpozij dopolnila z izbranimi besedili in primerih dobre prase iz pričujoče teme.

V poročilu strokovne komisije za področje inovacij v javnem sektorju z naslovom Powering European Public Sector Innovation: Towards A New Architecture, ki ga je leta 2013 naročila in izdala Evropska komisija, je bilo pod taktirko takratnega direktorja danskega MindLaba Christiana Basona ugotovljeno, da je na področju inovativnega razvoja v Evropi mogoče najti številne, toda nekoordinirane pobude. Kar manjka, so strateško zastavljene pobude. Pobude, ki bi se premišljeno, načrtovano in medresorsko lotevale izzivov, s katerimi se srečujejo članice unije. 

Med glavnimi preprekami, ki ovirajo inovacije v javnem sektorju, so prepoznali:

•    šibke spodbude in neugodne pogoje,

•    pomanjkanje vodenja na vseh nivojih,

•    pomanjkanje znanja ter zmožnosti apliciranja inovativnih procesov in metod,

•    nenatančno in nesistematično uporabo meril in podatkov.

 

Publikacija ponuja teoretične in praktične odgovore v obliki študij primerov, kako se soočiti in reševati naštete prepreke, pa tudi opozori na pasti nerazumevanja in prehitrega, zgolj površnega povzemanja tujih rešitev. Izpostavljeni so učinki oblikovalskega mišljenja (temelječega na principih sooblikovanja na področju soustvarjanja inovativnih rešitev) in medresorskega povezovanja tako vladnih služb kot gospodarstva in državljanov – na več ravneh, od lokalne pa vse do mednarodne.

društvo Pekinpah

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena