Zadnja bitka na Soči 1917

Izposodi si

Opis

Knjiga Blaža Torkarja in Mihe Kuharja je poglobljen prikaz pomena 12. soške ofenzive, ki je nedvomno bila kompleksna in zahtevna vojaška operacija tako z vidika načrtovanja in organizacije kot tudi načina izvedbe. Nemški strategi so v tej ofenzivi uresničili nov stil vodenja in poveljevanja – t. i. auftragstaktik –, gorsko bojevanje in razvoj taktike prodora. V knjigi so natančno opisane bojne aktivnosti vojskujočih se strani, še posebno v začetnih dneh bojev, ko je ofenziva potekala na slovenskih tleh. Natančno so tudi analizirani vzroki za nemško-avstro-ogrsko zmago in italijanski poraz, predstavljena pa so tudi nova spoznanja o vlogi Erwina Rommla in nekaterih drugih nemških častnikov v 12. soški ofenzivi. Monografija tudi problematizira nekatere ustvarjene mite o tem nemškem vojskovodju in nazadnje tudi poudarja, zakaj je 12. soška ofenziva tako pomembna za razvoj vojaške stroke.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena