Pedagoški pristop Storyline

strategija za poučevanje in učenje na spodbuden, učinkovit in kreativen način

Izposodi si Kupi

Opis

Pedagoški pristop Storyline; Strategija za poučevanje in učenje na spodbuden, učinkovit in kreativen način. Avtorica: Lea Nakrst Predgovor: Steve Bell, Sallie Harkness Pogledi, mnenja učiteljev: Marja Godler, Marta Per, Mateja Plot Stockholm, 2015 ISBN 978-91-637-7885-8 Priročnik je sestavljen iz treh delov: - V prvem delu priročnika je zapisano vse od nastanka pristopa pa do podrobnega opisa o tem, kaj pristop Storyline je, kako poteka načrtovanje, izvedba in ocenjevanje pri delu po pristopu Storyline ter kako se slovenski učni načrti prepletajo s filozofijo dela po pristopu Storyline. - V drugem delu je predstavljen primer projekta »Naše kmetije«, kjer si bralec ob podrobnem opisu posameznih epizod pridobi celosten vpogled v prikazan Storyline projekt. - V tretjem delu so zbrani in predstavljeni različni pogledi na učenje in poučevanje, ki so se skozi zgodovino rojevali in so v današnjem šolskem prostoru še zelo živi. Različne teorije, kot so konstruktivizem, teorije Jeana Piageta in Leva Vigotskega, koncepti Johna Deweyja in Gardnerjeve teorije o mnogoterih inteligentnostih, opisane v tem delu priročnika, hkrati predstavljajo ter osmišljajo tudi ozadje pristopa Storyline.

Mnenja uporabnikov

Skupna ocena:
Ocena:

Objavljeno: 14. 07. 2016

Vaše mnenje

Ocena