Mehanika tal, zemeljska dela in temeljenje

učbenik za modula Gradbeni inženirski objekti in Projektiranje gradbenih inženirskih objektov v programu Gradbeni tehnik

Izposodi si

Opis

Delo, 19.11.2015 00:00:00

O mehanskih zakonitostih tal in zemeljskih delih

Nekaj misli o novem učbeniku, ki bo v pomoč tako študentom kot inženirjem in tehnikom

Septembra letos je založba Pipinova knjiga v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport izdala učbenik Mehanika tal, zemeljska dela in temeljenje. Njegov avtor je univ. dipl. inž. geologije Vid Gregorač, odgovorni projektant geotehnologije in rudarstva, ki je šestnajst let poučeval predmet Nizke zgradbe na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani.

Učbenik je namenjen za pouk modulov Gradbeni inženirski objekti in Projektiranje gradbenih inženirskih objektov v programu Gradbeni tehnik v srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI), koristen pa bo tudi za vse tiste, ki se srečujejo z geotehnologijo. V njem bodo našli številne odgovore študentje in tudi tisti inženirji geologije, ki delujejo v gradbeništvu.

Pred seboj imamo prvi tovrstni učbenik, ki je pisan v skladu z novim standardom Evrokod-7, zato bo gotovo v pomoč tudi inženirjem in tehnikom v praksi. Najprej opazimo, da je lično oblikovan in ilustriran s številnimi avtorskimi barvnimi fotografijami in preglednimi ilustracijami s področja gradbeništva. To je tisto, kar ga kljub zahtevni vsebini naredi preglednega in zelo olajša njegovo uporabo.

Vsebinsko je učbenik razdeljen na dva dela. V prvem obravnava zemljine kot gradbeni material, v drugem pa zemeljska dela, mehaniko tal in temeljenje.

V prvem delu sta razložena pojma kamnina in zemljina (tla). Spoznamo vrste zemljin (tal), zelo obširno so predstavljene in prikazane tako terenske kot laboratorijske preiskave zemljin, ki se uporabljajo v gradbeni praksi za ugotavljanje njihovih geotehničnih lastnosti. Podrobno sta predstavljeni tudi klasifikacija in identifikacija zemljin.

V drugem delu učbenika je kratka predstavitev gradbene mehanizacije, bolj obširno pa so opisane vrste gradbenih jam in zemeljska dela. Za predvideno raven izobraževanja avtor obravnava in računsko utemelji napetosti v tleh pod temeljem, posedanje tal kot posledico obremenitve in zemeljski pritisk. Podrobno obravnava oporne in podporne konstrukcije, ki jih spremljajo računski primeri. Poglavje Temeljenje (fundiranje) je obravnavano obširno, prikazane so vse vrste temeljenj z izračuni skladno z novim standardom v gradbeništvu Evrokod-7. Posebej izpostavi napake pri temeljenju, ki se dogajajo v praksi.

Za boljše razumevanje snovi je učbeniku dodan še slovarček strokovnih izrazov in slovensko-angleških strokovnih izrazov, da bi si vsakdo, ki ga stroka zanima, lahko ogledal kratke filme na youtubu. Ti filmi lepo dopolnijo snov, ki je predstavljena v učbeniku. Na koncu je obsežen seznam virov in uporabljene literature. Navedeni so tudi avtorji in viri slikovnega gradiva.

V učbeniku so v vseh poglavjih lepo in razumljivo razloženi osnovni pojmi s praktičnimi napotki za izvajalca del, ki zadostujejo za raven predvidenega izobraževanja, nekatera poglavja, ki so posebej označena, pa bodo koristna tudi za tiste, ki bodo sklenili, da bodo študij nadaljevali na višjih šolah in univerzi.

Pri vsakem poglavju je avtor dodal vprašanja za ponavljanje, kar dijakom in drugim uporabnikom omogoča sprotno preverjanje pridobljenega znanja. Poglavja, ki so predstavljena bolj poglobljeno, so posebej označena z eno ali dvema zvezdicama pred naslovom poglavja.

Posebna dodatna vrednost v učbeniku so spremljajoči izračuni primerov iz prakse. Tako je dijakom omogočeno, da se že pri pridobivanju novega znanja seznanijo s praktično uporabo pridobljenega znanja.

V učbeniku je razložena uporaba standarda Evrokod-7, podani so računski primeri njegove uporabe; to še dodatno obogati učbenik, ki ga bodo s pridom uporabljali tudi dijaki višje stopnje izobraževanja.

V celoti je učbenik skladen s sodobnimi spoznanji strok, ki opredeljujejo obravnavano področje in je povsem primerljiv s podobnimi tujimi učbeniki.

Posebej je treba pohvaliti avtorja učbenika Vida Gregorača, ki se je zelo potrudil predstaviti heterogeno in zahtevno snov – ta vključuje področje inženirske geologije, gradbeništva in gradbenih inženirskih objektov – na razumljiv, zanimiv in sodoben način.

Povejmo še, da je učbenik Mehanika tal, zemeljska dela in temeljenje na letošnjem 60. mednarodnem knjižnem sejmu v Beogradu, ki je bil od 25. oktobra do 1. novembra, predstavila založba AGM knjiga iz Beograda, ki se ukvarja z izdajo knjig s področja gradbeništva in arhitekture.

Prof. dr. Uroš Bajželj univ. dipl. inž. rudarstva in geotehnologije

Avtor; Delo, 19. 11. 2015

Mnenja uporabnikov

Skupna ocena:
Ocena:

Ocena:

Objavljeno: 16. 11. 2016
Ocena:

Objavljeno: 14. 02. 2017
Ocena:

Objavljeno: 17. 02. 2017
Ocena:

Objavljeno: 17. 11. 2016
Ocena:

Objavljeno: 18. 11. 2016

Vaše mnenje

Ocena