BEVKOVA NAGRADA IN LISTINA

Nagrade in listine Franceta Bevka Mestna občina Nova Gorica od leta 1971 podeljuje za zanjo pomembne ustvarjalne dosežke v umetnosti in kulturi. Nagrada Franceta Bevka, ki jo sestavljata denarna nagrada in likovno delo, se podeljuje za življenjsko delo, listine pa so namenjene posameznikom ali organizacijam za izjemne dosežke v preteklem letu.

O imenu nagrade

Nagrade in listine so poimenovane po Francetu Bevku (17. 9. 1890–17. 9. 1970), primorskem pisatelju, dramatiku in pesniku, ki je slovenski prostor najbolj zaznamoval s svojim kulturnim bojem proti italijanski fašistični raznarodovalni politiki na Primorskem ter za svobodo rabe slovenščine. Ta se je odražal v količini in vsebini njegovih objav, v tematiki njegovih zgodovinskih romanov in mladinskih povesti, gledališkim delovanju, kot tudi v zavzetem založniškem ter časniškem in knjižnem uredniškem delovanju. Rodil se je v Zakojci in po končanem učiteljišču učil v Orehku pri Cerknem. Med prvo svetovno vojno se je bojeval v Galiciji. Po vojni je začel delati kot urednik Večernega lista in kulturne rubrike Slovenca, vendar se je po podpisu Rapalske pogodbe iz Jugoslavije izselil na rodno Goriško. Tam je urejal glasilo Mladika, politične časopise Goriška straža, Naš glas, Edinost in Razglede, satirični list Čuk na pal’ci ter vodil Narodno knjigarno v Gorici. Zaradi svojega protifašističnega delovanja je bil večkrat preganjan in zaprt. Med drugo vojno je bil eden od voditeljev narodnoosvobodilnega gibanja na Primorskem.  

Foto: France Bevk, 1945 (dLib)