Nagrade

AŠKERČEVA NAGRADA

Z literaturo povezane nagrade

Aškerčevo nagrado hkrati z Aškerčevim priznanjem podeljuje Arhivsko društvo Slovenije za izjemne dosežke na področju arhivistike. Nagradi se podeljujeta bienalno od leta 2002. Aškerčeva nagrada se podeljuje za izjemne prispevke k ohranjanju in promociji slovenske arhivske dediščine, strokovnemu...

BRŠLJANOV VENEC

Z literaturo povezane nagrade

Nagrado od leta 2007 podeljuje Združenje dramskih umetnikov Slovenije svojim članom za neigralske dosežke v gledaliških poklicih. Gre za dosežke na področjih režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave,...

ČOPOVA DIPLOMA

Z literaturo povezane nagrade

Čopove diplome, priznanja in plakete so najvišje državne strokovne in društvene nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki prek prispevka k bibliotekarski teoriji in praksi dosegajo tudi širši kulturni in družbeni vpliv. Od leta 1967, ko so bile sprva uvedene zgolj Čopove diplome,...

GRÜN-FILIPIČEVO PRIZNANJE

Z literaturo povezane nagrade

Grün-Filipičevo priznanje se podeljuje za dosežke v slovenski dramaturgiji. Na Tednu slovenske drame, ki ga organizira Prešernovo gledališče Kranj, ga podeljujejo od leta 1979. Podeljuje se bienalno; za izstopajoče dosežke v preteklih desetih letih lahko diplomo in denarno nagrado prejmejo...

JEŽKOVA NAGRADA

Z literaturo povezane nagrade

Ježkovo nagrado podeljuje RTV Slovenija za izvirne dosežke v radijskih in televizijskih zvrsteh, ki s svojo satiričnostjo in žlahtnim humorjem nadaljujejo tradicijo ustvarjalnosti Frana Milčinskega - Ježka. Nagrada se od Ježkove smrti leta 1988 podeljuje ob dnevu RTV Slovenija, 28. oktobra,...

MURKOVA NAGRADA

Z literaturo povezane nagrade

Murkovo nagrado (sprva priznanje) od leta 1986 podeljuje Slovensko etnološko društvo kot najvišje priznanje za pomembne znanstvene in strokovne dosežke domačih in tujih posameznikov, skupin ali ustanov na področju slovenske etnologije ter njenega predstavljanja v tujini. Nagrada se podeli za...

NAGRADA IN PRIZNANJE VLADIMIRJA KRALJA

Z literaturo povezane nagrade

Nagrado in priznanje podeljuje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Priznanje in nagrada Vladimirja Kralja se podeljujeta za dosežke na področju kritiškega, teatrološkega, dramaturškega, uredniškega ter drugega, dejavnosti društva ustreznega strokovnega dela na področju...

NAGRADE HINKA SMREKARJA

Z literaturo povezane nagrade

Nagrade Hinka Smrekarja od leta 1993 za področje ilustracije podeljuje ilustratorska sekcija Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, kasneje v sodelovanju s Slovenskim bienalom ilustracije. V okviru nagrad Hinka Smrekarja se je podeljevala oziroma se podeljuje: Nagrada Hinka Smrekarja za...