Nagrade

BEVKOVA NAGRADA IN LISTINA

Kulturne nagrade

Nagrade in listine Franceta Bevka Mestna občina Nova Gorica od leta 1971 podeljuje za zanjo pomembne ustvarjalne dosežke v umetnosti in kulturi. Nagrada Franceta Bevka, ki jo sestavljata denarna nagrada in likovno delo, se podeljuje za življenjsko delo, listine pa so namenjene posameznikom ali...

DEKLICA S PIŠČALKO

Kulturne nagrade

Deklica s piščalko je nagrada, ki jo podeljuje občina Kočevje za vrhunske dosežke na področju kulture, umetnosti in humanističnih znanosti ob kulturnem prazniku. Prejemniki nagrade dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljive vrhunske rezultate na področjih...

DEKLICA S PIŠČALKO

Kulturne nagrade

Deklica s piščalko je nagrada, ki jo podeljuje občina Kočevje za vrhunske dosežke na področju kulture, umetnosti in humanističnih znanosti ob kulturnem prazniku. Prejemniki nagrade dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljive vrhunske rezultate na področjih...

GLAZERJEVA NAGRADA IN LISTINA

Kulturne nagrade

Glazerjeva nagrada in Glazerjeve listine so najvišja priznanja Mestne občine Maribor za življenjsko delo in za posebne dosežke na področju kulture v obdobju zadnjih treh let, podeljujejo se posameznikom ali skupinam ustvarjalcev ali poustvarjalcev.

PRIZNANJE IN PLAKETA DR. SLAVKA GRUMA

Kulturne nagrade

Priznanja in plakete dr. Slavka Gruma so posebna občinska priznanja Zagorja ob Savi, namenjena kulturnim ustvarjalcem, ki se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kulturo, kulturnim društvom, stalnim kulturnim ustanovam in zavodom ter kulturnim sekcijam in skupinam, ki s svojim ustvarjalnim...

VELIKA OLJENKA IN OLJENKA

Kulturne nagrade

Nagradi velika oljenka in oljenka podeljuje Mestni svet Mestne občine Ptuj za delovanje na kulturnem področju, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, ki Mestno občino uspešno zastopa in predstavlja na širšem kulturnem področju. Priznanja se podeljujejo ob slovenskem kulturnem prazniku. Z veliko...

ZLATA PTICA IN ZLATO GNEZDO

Kulturne nagrade

Nagrada za izjemne dosežke na različnih področjih kulturnega ustvarjanja je bila prvič podeljena za leto 1975 pod okriljem Zveze socialistične mladine Slovenije. Od leta 1994 jo podeljuje Liberalna akademija, ki je bila leta 1992 ustanovljena kot Društvo za proučevanje politične demokracije in...

ŽUPANČIČEVA NAGRADA

Kulturne nagrade

Nagrado podeljuje Mestna občina Ljubljana (MOL) za umetniške in kulturne dosežke, ki pomembno sooblikujejo kulturno življenje v občini, podeljujejo pa se tudi ustvarjalcem z območja MOL, ki so se s svojim delom uveljavili v tujini. Vsako leto junija MOL posameznikom ali skupinam podeli do štiri...