Nagrade

NAGRADE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA

Z literaturo povezane nagrade

V okviru vsakoletnega Slovenskega knjižnega sejma, ki poteka običajno konec novembra v Cankarjevem domu v LJubljani, podeljujejo različne literarne in z literaturo povezane nagrade. Literarne nagrade, podeljene na SKS: Knjiga leta/Velika nagrada SKS Kritiško sito Nagrada Mira Najboljši literarni...

NAGRADE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA

Otroške in mladinske literarne nagrade

V okviru vsakoletnega Slovenskega knjižnega sejma, ki poteka običajno konec novembra v Cankarjevem domu v LJubljani, podeljujejo različne literarne in z literaturo povezane nagrade. Literarne nagrade, podeljene na SKS: Knjiga leta/Velika nagrada SKS Kritiško sito Nagrada Mira Najboljši literarni...

NAGRADE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA

Literarne nagrade

V okviru vsakoletnega Slovenskega knjižnega sejma, ki poteka običajno konec novembra v Cankarjevem domu v LJubljani, podeljujejo različne literarne in z literaturo povezane nagrade. Literarne nagrade, podeljene na SKS: Knjiga leta/Velika nagrada SKS Kritiško sito Nagrada Mira Najboljši literarni...

NAGRADE SLOVENSKIH DNEVOV KNJIGE

Literarne nagrade

V okviru festivala Slovenski dnevi knjige Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost vsako leto razpišeta natečaj za nagradi Slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo in za najboljši slovenski esej. Nagradi, ki sta podeljeni ob slavnostnem odprtju festivala v Ljubljani, sta...

NAJKNJIGOTRŽEC

Z literaturo povezane nagrade

Nagradi najknjigotržec in najzaložnik podeljujeta Društvo slovenskih knjigotržcev in Društvo slovenskih založnikov. Nagradi se letno podeljujeta od leta 2008 na skupnem večeru kongresa Knjiga na Slovenskem ter knjigotrške akademije. Nagrada Najknjigotržec je namenjena posameznikom, ki s svojimi...

NAJZALOŽNIK

Z literaturo povezane nagrade

Nagradi najzaložnik in najknjigotržec podeljujeta Društvo slovenskih založnikov in Društvo slovenskih knjigotržcev. Nagradi se letno podeljujeta od leta 2008 na skupnem večeru kongresa Knjiga na Slovenskem ter knjigotrške akademije. Cilj nagrade najzaložnik je opozoriti na posameznike, ki so s...

NOVO MESTO

Literarne nagrade

Nagrada novo mesto se vsako leto podeli za najboljšo kratkoprozno zbirko preteklega leta. Tročlanska žirija iz Društva slovenskih literarnih kritikov izbere izmed celoletne bere kratkoproznih zbirk štiri nominirance_ke, na zaključni prireditvi mesec dni pozneje pa razglasi zmagovalca_ko. Nagrada...

PREŠERNOVA NAGRADA

Literarne nagrade

Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja, ki jih Republika Slovenija na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku 8. februarja podeljuje za dosežke v umetnosti ter s tem vrednoti vrhunsko ustvarjalnost in postavlja merila zanjo. Nagrade so začeli podeljevati leta...