Nagrade

URŠKA

Literarne nagrade

Nagrada Urška je nagrada za najboljše delo še ne objavljenega mladega literata, ki jo vsako leto podeljuje literarna revija Mentor v času državnega srečanja mlade literature Urška. V okviru tega festivala Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in revija Mentor organizirata...

VEČERNICA

Otroške in mladinske literarne nagrade

Nagrado večernica od leta 1997 podeljuje časopisno-založniško podjetje Večer v sodelovanju s podjetjem Franc-Franc in revijo Otrok in knjiga za najboljše izvirno leposlovno mladinsko delo, ki je izšlo v preteklem letu. Nagrajenec na podelitvi, ki poteka na tradicionalnem srečanju slovenskih...

VELIKA OLJENKA IN OLJENKA

Kulturne nagrade

Nagradi velika oljenka in oljenka podeljuje Mestni svet Mestne občine Ptuj za delovanje na kulturnem področju, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, ki Mestno občino uspešno zastopa in predstavlja na širšem kulturnem področju. Priznanja se podeljujejo ob slovenskem kulturnem prazniku. Z veliko...

VERONIKINA NAGRADA

Literarne nagrade

Veronikina nagrada je literarna nagrada za najboljšo pesniško zbirko preteklega leta, ki jo od leta 1997 vsako leto podeljuje Mestna občina Celje v sodelovanju s podjetjem Fit media, d. o. o., ki je tudi pobudnik in organizator nagrade. Prireditev, ki je zasnovana kot poseben pesniški večer,...

VSTAJENJE

Literarne nagrade

Nagrada je bila zasnovana leta 1963 v Trstu na pobudo duhovnika in pesnika Stanka Janežiča, Mohorjeve družbe iz Gorice in Celovca ter predstavnikov zamejskih demokratičnih in katoliških organizacij, revij in časopisov. Namenjena je zamejskim in zdomskim literarnim ustvarjalcem in znanstvenikom,...

ZLATA PTICA IN ZLATO GNEZDO

Kulturne nagrade

Nagrada za izjemne dosežke na različnih področjih kulturnega ustvarjanja je bila prvič podeljena za leto 1975 pod okriljem Zveze socialistične mladine Slovenije. Od leta 1994 jo podeljuje Liberalna akademija, ki je bila leta 1992 ustanovljena kot Društvo za proučevanje politične demokracije in...

ZLATNIK POEZIJE

Literarne nagrade

Nagrada zlatnik poezije je nagrada za pomemben prispevek k slovenski književnosti in slovenskemu jeziku. Podeljujeta jo Mestna občina Celje in podjetje Fit media, d. o. o., hkrati z Veronikino nagrado na prireditvi, ki je zasnovana kot poseben pesniški večer in ki navadno poteka konec avgusta...

ŽUPANČIČEVA NAGRADA

Kulturne nagrade

Nagrado podeljuje Mestna občina Ljubljana (MOL) za umetniške in kulturne dosežke, ki pomembno sooblikujejo kulturno življenje v občini, podeljujejo pa se tudi ustvarjalcem z območja MOL, ki so se s svojim delom uveljavili v tujini. Vsako leto junija MOL posameznikom ali skupinam podeli do štiri...