Zapravljeno: Zakaj šola ne izobražuje več?

Kategorija: Prireditve za odrasle
Datum: 07.02 2018
Lokacija: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi avtorja Franka Furedija ZAPRAVLJENO: Zakaj šola ne izobražuje več? O monografiji bosta spregovorila urednik knjige Marjan Šimenc in Klara Skubic Ermenc. Pogovor bo vodila Veronika Tašner.

Avtor knjige Zapravljeno je Frank Furedi, priznan profesor sociologije, plodovit pisatelj in pronicljiv komentator. V predgovoru pojasni, da je delo rezultat vsaj trojega: osebne izkušnje, akademskih interesov in frustracije nad uradništvom. Kot sociolog, ki je del akademskega polja, se ni mogel ogniti problematizacijam edukacije v univerzitetnem svetu in družbi nasploh, hkrati je bil deležen svojevrstne izkušnje ob izbiri šole za svojega otroka, k dokončanju knjige pa je prispevala tudi ignorantska drža uradništva, ki ne prenese razprav o pomanjkljivostih šolskega sistema. Knjiga se osredini na paradoks fenomena vse večjega vlaganja v edukacijski podsistem na eni strani in vse manjših zahtev od učenk_cev na drugi.

Za slovenski prevod je leta 2016 poskrbela založba Krtina, natančneje urednik Marjan Šimenc in prevajalec Miha Marek.

 

 

Dr. Marjan Šimenc je redni profesor filozofije in docent sociologije vzgoje, zaposlen na Filozofski in Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, hkrati je sodelavec na Pedagoškem inštitutu. Deluje kot odgovorni urednik revije Filozofija na maturi (FNM) in glavni ocenjevalec maturitetne komisije za filozofijo. Poleg tega je urednik tudi pri revijah Vzgoja in izobraževanje in Šolsko polje ter zbirkah Kratka in Temeljna dela.

Dr. Klara Skubic Ermenc je izredna profesorica primerjalne pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s poklicnim izobraževanjem, edukacijskimi politikami, primerjalnimi študijami vzgoje in izobraževanja ter interkulturno vzgojo in izobraževanjem. Do nedavnega je bila glavna urednica Sodobne pedagogike.