Zemlja, voda, seme: Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem

Kategorija: Predstavitve
Datum: 21.03 2018
Lokacija: Mladinska knjiga Izola, Trg Etbina Kristana 1, Izola

 

 

 

Vabljeni na predstavitev knjige Antona Komata ZEMLJA VODA SEME. Pogovor z avtorjem bo vodila Marjana Majcen.

O knjigi:

Vrtil sem gumb na radijskem sprejemniku in slišal besede: »Lačni pa že ne bomo, bomo pa njivo prodali!« Povedano je name delovalo kot vedro ledene vode in spreletela me je drgetajoča misel: »Kaj bo z ljudmi, ki tako noro razmišljajo?«

Od osamosvojitve smo zabetonirali 100.000 ha rodovitnih tal - četrtino kmetijskih površin! V zadnjih desetih letih je propadlo 16.000 malih kmetij - štiri vsak dan! Imamo največjo površino nakupovalnih središč na prebivalca v EU. Imamo najnižjo stopnjo samooskrbe s hrano v EU! Uvažamo dve tretjini hrane in 85% semen! Vse to ob dejstvu, da je prehranska varnost osnova nacionalne varnosti.

Temelji varne prihodnosti naroda so trije: zadostna površina rodovitne prsti, neoporečni viri žive vode in ohranjanje semen tradicionalnih sort kulturnih rastlin. Toda zemlja umira, vodno obilje odteka in semena izumirajo. Če želimo preživeti, moramo varovati dragocene darove narave.

O tem govori knjiga Zemlja, voda, seme.