Valovijo mlade misli - Vabilo na predavanje Sandre Peršin Nemec

Kategorija: Prireditve za odrasle
Datum: 11.05 2017
Lokacija: knjižnica ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, Koper

Inštitut za jezikoslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper

v okviru cikla »Valovijo mlade misli«

vabi na predavanje

Sandre Peršin Nemec

na temo magistrskega dela

Razvijanje strategij pisnega izražanja za učence s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami pri predmetu slovenščina,

ki bo v četrtek, 11. maja 2017, ob 19.00 v.

V uvodu bo o pomenu učinkovitih strategij za pisno izražanje pri pouku slovenščine spregovorila prof. dr. Vesna Mikolič, znanstvena svetnica, zaposlena na Inštitutu za jezikoslovne študije ZRS Koper in Oddelku za slovenski jezik in književnost Univerze v Trstu, ki se v okviru sociolingvistike ukvarja s koncepti in razvijanjem sporazumevalne in bralne zmožnosti.

 Predavanje je povzeto po magistrskem delu predavateljice, v katerem obravnava problematiko težav pri pisnem izražanju učencev s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami, med katerimi je tudi disleksija, ki včasih za otroke, starše in učitelje predstavlja nepremostljivo težavo v času otrokovega šolanja.

 

Sandra Peršin Nemec, magistrica profesorica slovenistike, rojena 18. 8. 1981, je magistrski naziv pridobila na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije. Raziskuje na področjih sporazumevalne zmožnosti in inkluzivne pedagogike. Zanimajo jo učenci in odrasli s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami, zato išče možnosti izboljšanja njihove jezikovne sporazumevalne zmožnosti, natančneje pisnega izražanja.