N

Novak Meta
Novak Nataša I.
Novak Nina
Novak Oiseau Nina
Novak Sever Jernej
Novak Sever Maya
Novak Špela
Novak Štokelj Dragica
Novak Tanja
Novak Tina
Novak Vesna
Novak Vilko