D

Djura Jelenko Saša
Djurašević Marlene
Djurić Bojan
Dobaja Dunja
Dobelli Rolf
Doberlet Miha
Döblin Alfred
Dobnik Ivan
Dobnik Nadja
Dobnikar Petra
Dobnikar Šeruga Romana
Dobnikar Uroš