V

Voglar Mira
Voglar Rudolf
Voglauer Olga
Vogrič Ivan
Vogrin Milan
Vogrin Vesna
Vogrinc Ivan
Vogrinc Jože
Vogrinčič Ana
Vogrinčič Matej Andraž
Vogrinec Silvester
Vogt Richard Carl