K

Klemenčič Matej
Klemenčič Matjaž
Klemenčič Rozman Mija Marija
Klemenčič Simona
Klemenčič Vladimir
Klemperer Victor
Klemše Vlado
Klenovšek Musil Manica
Klenovšek Srečko
Kleon Austin
Klepec Peter
Klepej-Turnšek Vera