V

Vukasovič Tina
Vukašinović Vladimir
Vukelj Sofija
Vukić Lušić Darija
Vukosavljević Sašo
Vukovic Sonja
Vuksanović Marko
Vuletić S.
Vulikić Velimir
Vurnik Blaž
Vurnik France
Vvedenskij Aleksandr Ivanovič