P

Pisanski Peterlin Agnes
Pisek Staša
Pisk Marija
Pisk Marjeta
Piskernik Maja
Pistotnik Borut
Píšala Jan
Piščanc Zora
Piškur Barbara
Piškurić Jelka
Piškurić Jelka
Pišl Anica