M

Mihelič Breda
Mihelič Darja
Mihelič Jože
Mihelič Marjanca
Mihelič Mira
Mihelj Škvarč Darja
Miheljak Vlado
Mihevc Jože
Mihovec Majda
Mihurko Poniž Katja
Mijatović Matej
Mijatović Miloš