Avtorji

Plavec Karmen
Plavsteiner Zdenka
Plavšak Nina
Plazar Anja
Plazar Janja
Plazenet Laurence
Plečnik Jože
Plemelj Mohorič Alenka
Plesničar-Gec Ljudmila
Plestenjak Bor
Pleško Tine
Plešnik Ivica