Avtorji

Prezelj Vida
Prezelj-Perman Jasna
Prežihov Voranc
Pribac Bert
Pride B. L.
Prijatelj Ivo
Prijatelj Nadja
Prijon Lea
Prikeržnik Marija
Prilepin Zahar
Primec Andreja
Primi Michele