Ž

Žunec Metod
Žunkovič Davorin
Žunkovič Igor
Župančič Oton
Županek Bernarda
Županič Jernej
Žurej Jernej
Žvab Andraž Marjan
Žvab Štefan
Žvanut Maja
Žvipelj Marko