D

Dijaški dom Lizike Jančar / Knjižnica
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor / Knjižnica
Društvo upokojencev Škofja Loka / Marinkina knjižnica
Državni izpitni center / Knjižnica
Državni zbor Republike Slovenije / Dokumentacijsko-knjižnični oddelek
Dvojezična osnovna šola I Lendava - 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola / Knjižnica
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci - Kétnyelvű Általános iskola, Pártosfalva / Knjižnica
Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva / Knjižnica