Knjižnice

Knjižnica Radlje ob Dravi
Knjižnica Rogaška Slatina
Knjižnica Sevnica
Knjižnica Šentjur
Knjižnica Šmarje
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Knjižnica Velenje
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
Koroški pokrajinski muzej / Knjižnica
Kosovelova knjižnica Sežana
Kozjanski park / Knjižnica
Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana / Knjižnica