Knjižnice

Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola
Mestna knjižnica Kranj
Mestna knjižnica Ljubljana
Mestna knjižnica Piran - Biblioteca civica Pirano
Mestna občina Ljubljana / Knjižnica
Ministrstvo za finance Republike Slovenije / Knjižnica
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino / INDOK center za dediščino, Knjižnica
Ministrstvo za notranje zadeve RS / Knjižnica
Ministrstvo za obrambo / Knjižnično informacijsko založniški center
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo / Knjižnica
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Uradi za meteorologijo in monitoring / Knjižnica
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije / Knjižnica