S

Srednja šola tehniških strok Šiška / Knjižnica
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana / Knjižnica
Srednja tehniška šola Koper / Knjižnica
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana / Knjižnica
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor / Knjižnica
Srednja zdravstvena šola Celje / Knjižnica
Srednja zdravstvena šola Ljubljana / Knjižnica
Statistični urad Republike Slovenije / Knjižnica
Studia Slovenica / Knjižnica