Knjižnice

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo / Knjižnica in INDOK
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta / Centralna ekonomska knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede / Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko / Matematična knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko / Astronomska knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko / Fizikalna knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Katedra za meteorologijo / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko / Knjižnica za mehaniko