Knjižnice

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede / Knjižnica
Univerza v Mariboru, FERI, FS, FG, FKKT / Knjižnica tehniških fakultet