Knjižnice

Valvasorjeva knjižnica Krško
Valvasorjeva knjižnica Krško, Kapucinska knjižnica Krško
Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Opčine - Istituto Comprensivo con lingua dʹinsegnamento slovena Opicina / Istituti Comprensivi della provincia di Triestre - Biblioteche
Veterinarska fakulteta / Center za informatiko in knjižnica
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj / Knjižnica
Visoka šola za poslovne vede / Knjižnica
Visoka šola za računovodstvo / Knjižnica
Visoka šola za tehnologijo polimerov / Knjižnica
Visoka šola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto / Knjižnica
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec / Knjižnica
Visoka zdravstvena šola v Celju / Knjižnica
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem / Knjižnica