Knjižnice

Zavod za gradbeništvo Slovenije / Knjižnica
Zavod za ribištvo Slovenije / Knjižnica
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana / Knjižnica
Zavod za zdravstveno varstvo / Knjižnica
Zavod za zdravstveno varstvo Celje / Knjižnica
Zavod za zdravstveno varstvo Koper / Knjižnica
Zgodovinski arhiv Celje / Knjižnica
Zgodovinski arhiv Ljubljana / Knjižnica
Zgodovinski arhiv na Ptuju / Knjižnica
Zveza tabornikov Slovenije / Knjižnica