Knjižnice

ERUDIO Izobraževalni center, Zavod za izobraževanje, svetovanje in organizacijo / Knjižnica ERUDIO
Evropska pravna fakulteta / Knjižnica
Evropski dokumentacijski center / Knjižnica
Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem / Knjižnica
Fakulteta za državne in evropske študije / Knjižnica
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu / Knjižnica
Fakulteta za komercialne in poslovne vede / Knjižnica
Fakulteta za medije / Knjižnica
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu / Knjižnica
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani / Knjižnica
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici / Knjižnica
Fakulteta za zdravstvo Jesenice / Knjižnica