Knjižnice

Akademija Montessori / Knjižnica
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana / Knjižnica
Andragoški center Republike Slovenije / Knjižnica
Arhiv Republike Slovenije / Knjižnica
Banka Slovenije / Knjižnica
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana / Knjižnica
Bogoslovno semenišče Ljubljana / Semeniška knjižnica
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Center RS za poklicno izobraževanje / Knjižnica
Center za dopisno izobraževanje Univerzum / Knjižnica
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik / Knjižnica
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani / CTK Ljubljana