T

Tacer Aleš
Taren Michael Thomas
Tasič David
Tašner Veronika
Taufer Veno
Tecco Hvala Sneža
Tehovnik Barbara
Tekavčič Glover Tanja
Tement Lidija
Tepina Borko
Terčon David
Teržan Biba