DO-RE-MI življenJA, Jerneja Sojer Smerdu

Brez slike