Umetnost in njen čas

teorije in prakse moderne estetike

Izposodi si
Knjiga je izšla z denarno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Opis

Umetnost in njen čas je izostren, izredno slikovit in eruditski prikaz pojmovanja umetnosti kot preseganja svojega zgodovinskega časa – v obeh smereh, avratični in ahistorični. V duhu prave marksovske kritike politične ekonomije umetnost historično razčlenjuje v razmerju do vsakdanjega življenja, kot gradivo, ki odraža družbene in razredne boje, umetnostni trg in družbeno-ekonomska razmerja. S tem presega običajno dekontekstualizirano umetnostno kritiko in nas seznanja s filozofsko in zlasti socialno zgodovino pojmov in konceptov, ki ključno izgrajujejo estetske teorije in zgodbe moderne in postmoderne ali sodobne umetnosti. Knjiga je avtorjev izbor esejev, namenjena najširšemu krogu bralcev, dodan ji je avtorjev predgovor k slovenski izdaji, zaokroža pa jo spremna beseda prav tako erudita in v marsičem Mattickovega intelektualnega sopotnika.

Sophia

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena