Gradovi, utrdbe, dvorci, vile v Slovenskem primorju in v bližnji soseščini

[dodatek k zbirki Grajske stavbe]

Izposodi si
Knjiga je izšla z denarno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Opis

V knjigi, zasnovani podobno kot knjige iz zbirke o grajskih stavbah, so tako predstavljene stavbe, ki pomembno zaokrožujejo dediščino gradov, dvorov in dvorcev v zahodni Sloveniji, a jih ni mogoče obravnavati pod naslovom Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Prvi del knjige je namenjen predstavitvi nekoč številnih vaških utrdb v slovenski Istri. Temu sledi obravnava nekdanje utrdbe Levji grad v Kopru, ki v resnici tudi nikoli ni bila pravi fevdalni grad, ampak zgolj izpostavljena utrdba mestnega obzidnega sistema. Naslednji del knjige je namenjen predstavitvi številnih novoveških patricijskih vil v zaledju obalnih mest, ki s svojimi oblikami spominjajo na plemiške dvorce, a jih z njimi ni mogoče povsem enačiti, saj niso imele funkcij središč fevdalnih zemljiških gospostev. Zaradi potrebe po bolj celovitem orisu problematike vil je na koncu tega poglavja dodano tudi slikovno gradivo, ki kaže osnovne značilnosti z vilami tesno povezanih patricijskih palač v Kopru, Izoli in Piranu. Druga polovica knjige je namenjena predstavitvi gradov, dvorcev in vil v bližnji soseščini Slovenskega primorjana širšem območju Trsta v Republiki Italiji in na območju severnega dela hrvaške Istre ob meji s Slovenijo. Te zamejske grajske stavbe so ključne za razumevanje nekdanjega pomena gradov, utrdb, dvorov, dvorcev in vil na območju sedanjega Slovenskega primorja in zahodne Slovenije, pomembne pa so tudi kot del slovenske kulturne in zgodovinske dediščine, ki je sedaj izven meja Republike Slovenije. 

Viharnik

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena